ผู้ถือหุ้นหลัก

ลำดับที่รายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต212,850,00038.01
2นายบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต62,700,00011.2
3ว่าที่ ร.ต. สุรพันธ์ เตไชยา24,000,0004.29
4นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล21,450,0003.83
5นางสาวณัฐพิชา เหล่าบุญชัย13,200,0002.36
6นาย รุจน์ทัย รักราชการ9,000,0001.61
7นางสาวสุกัญญา มูลรัตน์8,000,0001.43
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,869,8002.3
9น.ส. สาวรส คามจังหาร6,100,0001.09
10นาย ธนาคาร ศรีธรรม5,292,6000.95

International Network System Co.,Ltd

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Limited | All rights reserved.