รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
ปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf
ปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562https://infraset.co.th/wp-content/uploads/2021/04/INSET-agm-2021-minutes-TH.pdf

International Network System Co.,Ltd

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Limited | All rights reserved.