ค่านิยมองค์กร

Integrity

ยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกด้าน

Teamwork

ให้ความสำคัญและปลูกฝังการทำงานเป็นทีม

New Ideas

สนับสนุนให้พนักงานทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการ

ให้บริการแก่ลูกค้าและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา

Service Mind

ให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีและมีคุณภาพเป็นหัวใจหลักในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ

International Network System Pub Co., Ltd.

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา