8 กรกฎาคม 2565
ยื่นแบบไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต.

ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

22 เมษายน 2565
แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150 ล้านบาท)

กันยายน 2563
Cisco Certified Gold Partner

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น Gold Certified Partner ซึ่งเป็นระดับพันธมิตรขั้น สูงสุดของ Cisco

28 กันยายน 2563
เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท 

3 กันยายน 2561
เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท

11 กรกฎาคม 2554
เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างครบวงจร รวมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด” ในปี 2554 นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ได้เข้าถือหุ้น และเข้าร่วมทีมบริหาร ขยายธุรกิจในส่วนของงานระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 มกราคม 2554
เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท

22 เมษายน 2545
ก่อตั้งบริษัท ITNS
ก่อตั้งขึ้น โดยนางสาวนาตยา นันทวนิช ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีชื่อเดิม คือ “บริษัท เอสเอ็น ไอที ซิสเต็ม จำกัด” มีวัตถุประสงค์เริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ส่งออก และผลิตสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

International Network System Pub Co., Ltd.

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา