Activities

ITNS สนับสนุนเค่าโฆษณาในการจัดอบรมหลักสูตรโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม”

ITNS สนับสนุนเป็นค่าโฆษณาในการจัดอบรมหลักสูตรโครงการ “นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม” (New Investors Program for Society: NIP-S) รุ่นที่ 35 โดยสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2565 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและตลาดทุน รวมทั้งความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งเสริมแนวคิดของเยาวชนให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านี้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

International Network System Pub Co., Ltd.

Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel   (+66)2 5137637-8 

Fax  (+66)2 5137686  

Solutions

Cisco Gold Partner

© 2021 International Network System Public Company Limited | All rights reserved.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา